BLOGGERS-ISLAM

BLOG SEPUTAR DUNIA ISLAMI

Diberdayakan oleh Blogger.

Sumbangan Untuk Masjid Al-Azhar Laos - Light Upon Laos

Assalamualaikum kepada semua pembaca, diminta jasa baik untuk memberikan sumbangan buat melengkapkan infrastruktur Masjid Al-Azhar di Laos.

Sumbangan anda akan digunakan untuk antaranya melengkapkan bahagian mengambil wudhuk di mana wanita dan lelaki terpaksa menggunakan tempat wudhuk yang sama sebelum ini. Peralatan ibadat akan turut dimanfaatkan melalui sumbangan anda.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Hanis Zulaikha : 017-2254377


Sumbangan anda boleh dihulurkan kepada Nurul Adha:
705 435 6285 (CIMB)

Anda turut boleh merujuk kepada proposal "Light Upon Laos" di SINI untuk maklumat lebih mendalam mengenai projek Light Upon Laos


Ketahui Impak Teknologi Dan Cara Mengawalnya


Assalamualaikum dan sejahtera kepada semua pembaca dan pengunjung setia blog kecil ini. Dengan kemajuan teknologi yang tiada had dan kepantasan internet, pelbagai perkara boleh terjadi. Kesempatan ini ingin saya sampaikan mengenai impak teknologi kepada dunia Islam, kelebihan serta keburukan, dan cara mengawalnya.

Komputer, telefon bimbit dan sebagainya, semakin berkembang maju, dan kita hampir lupa bagaimana rupa mereka saat mereka mula-mula diwujudkan. Dahulunya hanya mereka yang tertentu sahaja dapat memiliki teknologi ini, namun sekarang teknologi ini menjadi mampu milik.

Ya, mampu milik, bermakna ada kelebih; dan keburukan.

Tidak dinafikan, teknologi ini telah banyak membantu masyarakat muslim di pelosok dunia. Terdapat aplikasi al-Quran, internet dapat membantu pengguna melihat video ceramah dan artikel-artikel menarik.

Namun, pengguna hanya memanfaatkan teknologi ini dalam kadar 30 peratus. Selebihnya kerap digunakan ke arah kelalaian, sedar mahupun tidak.

Impak Teknologi

Alat-alat yang menggunakan tenaga eletrik ini, memberi bantuan besar kepada perkembangan Islam. Masyarakat dapat mengambil manfaat darinya. Ilmu agama disampaikan tanpa had. Teringat seketika saat zaman Nabi s.a.w., dimana penyebaran Islam terlalu terhad kerana kuasa-kuasa besar kafir. Namun Allah telah memudahkan kita pada zaman ini, masih ada juga yang tidak menggunakan kesempatan ini untuk membantu diri mereka sendiri.
Sebagai batu loncatan, alhamdulillah banyak kebaikan orang ramai telah memanfaatkan darinya. Semakin ramai yang mengetahui mengenai Islam dan sebagainya.
Media Massa

Ketepatan. Itu sahaja yang dapat kita nilai. Kebanyakkan maklumat yang disampaikan melalui media massa meragukan, dan kadang kala ketara perbezaannya dengan maklumat dari media lain. Namun masyarakat kita gemar dan kerap menyebarkan perkara yang tidak diketahui asal usul. Kerajaan dan agama telah menekankan mengenai maklumat yang tidak diketahui asal usul agar tidak disebarkan tanpa kaji selidik terlebih dahulu.

Masyarakat perlu peka dan mestilah lebih bijak mengenai hal ini. Jangan menyebarkan perkara yang tidak diketahui asal usul, kecuali telah disahkan pihak-pihak yang benar. Kerana kebanyakkan berita banyak menggugat keimanan dan keteguhan hati kita, berhati-hati.

Hiburan

Mengenai isu ini, dapat kita perhatikan, hiburan semakin tidak berhad dengan perkembangan teknologi.
Tidak salah berhibur, namun jika menyebabkan kelalaian, maka adalah tidak baik. Kita semakin jauh dengan Allah disebabkan sesuatu alat kecil.
"Amatlah malu di akhirat kelak bila Allah bertanya kepada kita, 'Mengapa kamu lalai terhadap-Ku?', dan kita menunjukkan alat kecil ini kepada Allah."

Sahabat-sahabat suatu ketika dahulu sedih sekiranya mereka terlalai walaupun sedikit, dengan dugaan yang mencabar, mereka tetap teguh kepada Allah.

Berdoalah agar kita tidak malu di akhirat kelak semata-mata kerana sebuah alat yang lebih kecil daripada tapak tangan, yang tidak mampu dikawal.


Internet

Diwujudkan pada suatu ketika dahulu untuk penyebaran data dan maklumat-maklumat penting, kini dijadikan penyebaran perkara yang baik; dan juga buruk.

Anak-anak muda ketika ini amatlah tinggi risiko terdedah kepada bahagian negatif internet, disebabkan sifat mereka yang ingin mencuba sesuatu yang luar biasa, mengetepikan isu baik dan buru.

Ibu bapa memang memainkan peranan penting. Ibu bapalah yang mencorak anak-anak mereka, seperti mana pelukis mencorakkan kertas putih menjadi lukisan berwarna indah.

Namun tersilap langkah, amat memberikan kesan buruk dalam tempoh masa yang panjang.

Anak muda perlu didedahkan dengan dunia sebenar, disebalik alam maya yang mereka kerap tuju.

Jika dikatakan lalai dengan dunia adalah memalukan di akhirat, lalai dengan dunia maya tidak terhingga malunya. Semoga kita mampu mengawal jadual harian kita daripada mengisi sepenuhnya kepada kelalaian. Allah boleh menarik nyawa kita pada bila-bila masa, saya juga tidak terkecuali, walaupun ketika sedang menulis ini.Sosial

Kelebihan teknologi zaman sekarang melebihi teknologi dahulu adalah sistem bersosial melalui dunia maya. Ramai kenalan lebih mudah didapati daripada dahulu, di mana terpaksa meredah lautan dan panas suatu ketika dahulu.
Meskipun di dalam dunia maya, adab dan agama perlulah dijaga. Ramai yang memandang remeh, dengan beranggapan dunia maya dan dunia sebenar adalah sesuatu yang terpisah, jadi mereka mengasingkan personaliti mereka.

Di mana tapak kaki kita berpijak, itu menandakan kita berada di atas dunia yang sama. Janganlah kita lalai dengan bersosial, hingga lupa tanggungjawab kepada Allah s.w.t.Wallahu alam, sekiranya saudara saudari mempunyai idea yang dapat ditambah dalam pengisian ini, silakan beri respons di dalam ruangan komen di bawah. Semoga Allah rahmati kita semua hendaknya, ameen ya robbal 'alamin.

Perbezaan Anak Dara Dan Janda Dalam Perkahwinan Menurut Perspektif Islam
OLEH: PROF. DATIN NOOR AZIAH BINTI HAJI MOHD AWAL &
NUR ZAKIRAH BINTI MOHD SUTAN


ABSTRAK

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud “Wanita itu dikahwini kerana empat perkara: kerana harta-bendanya, status sosialnya, keindahan wajahnya dan kerana ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.” Hadith ini menyarankan kepada kaum Adam yang ingin mendirikan rumah tangga supaya memilih wanita yang mempunyai harta, keturunan yang baik, rupa paras yang cantik dan taat kepada agama. Dalam hal ini wanita yang taat kepada agama lebih diutamakan kerana kebahagiaan sesebuah rumah tangga itu terletak kepada ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pandangan Islam, perkahwinan adalah sunnah. Sunnah yang dimaksudkan di sini ialah perkahwinan merupakan amalan Rasulullah s.a.w. Maka barangsiapa yang mengikut serta mengamalkan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad s.a.w. dalam bentuk qaul (ucapan), fi‘il (perbuatan), taqrir (pengakuan), akhlak, sopan santun ataupun usaha perjuangannya, sama ada sebelum ataupun setelah dilantik menjadi Rasul maka ia akan mendapat pahala. Namun, terdapat beberapa pandangan atau perbezaan terhadap perkahwinan dengan anak dara dan janda. Pemilihan untuk berkahwin dengan anak dara ataupun janda adalah hak individu. Walau bagaimanapun, kedua-duanya adalah wanita yang mempunyai status dan kedudukan yang berbeza. Artikel ini akan cuba merungkai perbezaan antara perkahwinan dengan anak dara dan perkahwinan dengan janda dengan lebih mendalam. Secara keseluruhannya, perbezaan ini dilihat sebagai suatu perbezaan yang amat ketara terutamanya dari sudut perwalian, persetujuan perkahwinan, poligami dari segi keadilan dalam giliran bermalam dan sebagainya. Dengan adanya artikel ini, para pembaca akan dapat membezakan antara perkahwinan dengan anak dara dan perkahwinan dengan janda. Mudah-mudahan artikel ini akan memberikan manfaat dan pengetahuan kepada semua pembaca.

Kata Kunci: Perkahwinan dalam Islam*, Anak dara , Janda,

DIFFERENCE VIRGIN AND WIDOW IN MARRIAGE BY ISLAMIC PERSPECTIVE

BY : PROF. DATIN NOOR AZIAH BINTI HAJI MOHD AWAL
NUR ZAKIRAH BINTI MOHD SUTAN

ABSTRACK
Prophet s.a.w. which means " woman married for four reasons: because material possessions , social status , beauty of face and obedience to religion . Choose from women who are faithful to the religion , then you will be happy. " This hadith suggests to Adam that people want to get married to women who choose to have property , good pedigree , looks beautiful and obedient to the faith . In this case the woman piety preferred as a household 's happiness lies in obedience to Allah and His Messenger. In Islam , marriage is sunnah . Sunnah is meant here is that marriage is a practice of the Prophet He who by and observe everything that came from the Prophet Muhammad form speech/word, act , confession, morals , manners or joint struggle, either before or after was a messenger then it will be rewarded . However , there are some differences of opinion or wedding with virgins and widows. The choice to marry a virgin or a widow is an individual right. However, both are women who have a different status and position . This article will attempt to discover the difference between a wedding with virgins and widows marriage with depth. Overall, these differences are seen as a highly significant difference , especially in terms of trust , agreement of marriage, polygamy in terms of fairness in the night shift and so on . With this article , the reader will be able to distinguish between virgin marriage and marriage with the widow . Hopefully this article will give you the benefit and knowledge to all readers .PENDAHULUAN

Perkahwinan merupakan suatu proses ke arah kehidupan dan pergaulan yang halal di sisi Islam. Setiap manusia di dunia ini pasti menginginkan ketenangan jiwa dan kebahagian di dunia dan di akhirat. Keharmonian rumahtangga dan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah nikmat terbesar kurniaan Allah SWT kepada hamba-Nya. Sesebuah rumah tangga memerlukan suasana yang menyenangkan dan kehidupan yang penuh dengan kemesraan. Suasana tersebut boleh dicipta dengan adanya perasaan kasih sayang dan belas kasihan di antara suami isteri. Tanpa nilai-nilai tersebut suasana rumah tangga yang menyenangkan hati akan musnah dan menggugat kestabilan rumah tangga.

Ajaran Islam telah meletakkan beberapa rukun dan syarat tertentu sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Menurut mazhab Shafi‘i, rukun nikah ada lima perkara; iaitu lafaz akad nikah (sighah), suami, isteri, wali dan dua orang saksi. Syarat lafaz akad nikah ialah dengan menggunakan lafaz kahwin atau nikah, atau perkataan terbitan daripada kedua-duanya dan lafaz akad nikah atau kahwin dalam ijab dan qabul hendaklah jelas. Antara syarat-syarat bakal suami ialah bukan muhrim kepada bakal isteri tersebut, ditentukan dan bukan dalam ihram haji atau umrah. Begitu juga perempuan yang ingin berkahwin itu bukanlah muhrim kepada lelaki yang hendak memperisterikannya, ditentukan dan tidak mempunyai sebarang larangan seperti masih bersuami, sedang dalam iddah atau pun dalam ihram haji. Manakala syarat bagi seorang wali ialah mestilah beragama Islam, adil, baligh, berakal, tiada penyakit yang mencacatkan fikiran, tiada halangan dalam menguruskan hartanya kerana boros dan bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Sementara syarat bagi saksi pula ialah beragama Islam, lelaki, berakal dan baligh, adil, mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik.
Al- Sunnah telah menjelaskan bahawa terdapat kelebihan berpoligami dengan anak dara sebagai contoh dalam pembahagian giliran bermalam antara anak dara dan janda. Dalam hal ini, al-Sunnah telah mengkhususkan tujuh malam berturut-turut bagi anak dara dan hanya tiga malam bagi mereka yang berkahwin dengan janda. Al-Shafi‘i menjelaskan bahawa seseorang lelaki disunatkan berkahwin dengan anak dara kerana hati mereka akan jinak dengan orang pertama yang digaulinya. berbanding janda yang pernah bersuami.

TAKRIFAN
Anak Dara dalam bahasa Arab ialah bikr, jamak al-bikr; abkar yang bermaksud perawan (gadis). Seorang gadis dinamakan bikr kerana keadaannya adalah sepertimana pada awal penciptaannya. Bikr juga bermakna “permulaan setiap sesuatu atau setiap perbuatan yang belum pernah dibuat sebelumnya. Ia juga bermakna seekor lembu betina atau seorang wanita yang belum mengandung. Demikian pula kalimah bikr bererti seorang wanita yang melahirkan anak pertama sama ada anak lelaki mahupun anak perempuan, dan juga bererti anak pertama daripada seekor unta.

Perkataan ini ada disebut dalam al-Quran sepertimana firman Allah SWT:

Yang bermaksud: Mereka berkata pula: “Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkan-Nya kepada kami bagaimana (sifat-sifat) lembu itu?" Nabi Musa menjawab: "Bahawasanya Allah berfirman: Bahawa (lembu betina) itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan (umurnya) di antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya.”

Imam al-Tabari mentafsirkan perkataan abkara dalam ayat tersebut adalah lembu yang berukuran sederhana dan tidak terlalu kecil yang belum melahirkan.

Selain itu, firman Allah SWT:
Yang bermaksud:
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa, serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah disentuh).”

Al-Dahhak mentakrifkan makna abkara dalam ayat tersebut adalah ‘perawan’. Ummu Salamah, salah seorang isteri nabi pernah bertanya makna kalimah abkara dalam surah al-Waqi‘ah itu kepada Rasulullah. Beliau berkata, “Mereka adalah para wanita yang dimatikan di dunia dalam keadaan lemah(tua), dan beruban rambutnya, lalu Allah menciptakan mereka semula menjadi perawan atau gadis selepas mereka dewasa dan tua”. Menurut kamus anak dara ialah permpuan yang masih gadis, belum berkahwin dan belum hilang daranya.
 
 
Makna anak dara yang dikehendaki ialah wanita-wanita yang masih perawan, gadis suci lagi bersih, sebagaimana kesucian Maryam binti ‘Imran yang belum disentuh oleh mana-mana lelaki, walaupun dia telah melahirkan Nabi ‘Isa.
Janda dalam bahasa Arab disebut thayyib adalah lafaz mufrad, jamaknya ialah thayyibat. Firman Allah SWT dalam kitab al-Quran al-Karim:

Yang bermaksud: “Boleh jadi, jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, - yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, - (meliputi) yang janda dan yang anak dara.”

Berdasarkan ayat tersebut, Allah berjanji mengahwinkan nabi jika nabi menceraikan salah seorang isterinya. Yang dimaksudkan dengan al-thayyib adalah Asiah isteri Firaun dan al-bikr adalah Maryam binti ‘Imran.

Al-Razi mengatakan bahawa imra’ah al-thayyib adalah seorang perempuan yang sudah disetubuhi. Dalam Mu‘jam al-Tullab, thayyibat al-Mar’ah bermaksud perempuan yang kehilangan suami atau perempuan yang berpisah dengan suaminya disebabkan perceraian. Al- thayyib pula bererti perempuan yang kehilangan suaminya dengan sebab kematian ataupun perceraian, yang hilang daranya. Manakala thayyib dalam Kamus al-Miftah mengandungi tiga maksud iaitu perempuan yang tidak perawan (gadis), balu yang kematian suami dan janda yang ditalak.
Kesimpulannya, yang dimaksudkan dengan thayyyib ialah wanita-wanita yang tidak perawan yang telah berpisah dengan suaminya sama ada disebabkan oleh penceraian atau kematian suaminya. Perbezaan janda dan balu ialah janda ialah perempuan yang pernah berkahwin tetapi tidak bersuami lagi kerana bercerai atau kematian suami. Manakala balu ialah perempuan yang suaminya telah meninggal dunia. Dalam erti kata lain janda ialah perempuan yang bercerai dengan suami sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati, sementara balu ialah perempuan yang bercerai mati dengan suaminya.

KEDUDUKAN ANTARA ANAK DARA DAN JANDA DALAM PERKAHWINAN

Dalam al-Quran, Allah SWT menyebut secara keseluruhan berkenaan perkahwinan dengan anak dara mahupun janda dalam surah al-Tahrim ayat 5 yang bermaksud:
“Boleh jadi, jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, - yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, - (meliputi) yang janda dan yang anak dara.”

Dengan itu, hadith-hadith nabi s.a.w. memperincikan apa yang telah diringkaskan dalam al-quran serta mengkhususkan apa yang telah diumumkan dalam firman Allah SWT. Perbezaan antara anak dara dan janda dalam perkahwinan boleh dibahagikan kepada aspek-aspek berikut:
a)Saranan Rasulullah s.a.w. Untuk Berkahwin Dengan Anak Dara
b)Status Wali dalam pernikahan
c)Persetujuan Anak Dara dan Janda dalam Perkahwinan
d)Perbezaan Giliran Bermalam antara Anak Dara dan Janda

Aspek-aspek tersebut akan dihuraikan dengan lebih mendalam berpandukan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. Selain itu, pandangan-pandangan para ulama muktabar turut dinukilkan bagi memantapkan serta megukuhkan lagi hujah-hujah berkenaan dengan perbezaan anak dara dan janda dalam perkahwinan menurut perspektif Islam. Huraian-huraiannya adalah seperti berikut:

a.Saranan Rasulullah s.a.w. Untuk Berkahwin Dengan Anak Dara

Perkahwinan merupakan ikatan suci yang terbina antara suami dan isteri dengan akad pernikahan yang sah menurut rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Pemilihan untuk berkahwin dengan anak dara mahupun janda adalah hak individu tersebut. Ini kerana peranan seorang isteri sangat penting dalam kehidupan rumahtangga yang telah diamanahkan oleh Allah SWT. Selain menjadi penyeri dan teman hidup suaminya, seorang isteri seharusnya pandai menguruskan segala keperluan harian termasuklah pandai mengendalikan kenderaan, menjaga makan minum keluarga, mengandung, melahirkan, mendidik anak-anak, menjaga maruah suaminya dan sebagainya sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda:

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُو نِسَاءٍ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ.
“Wanita yang terbaik adalah wanita yang pandai mengenderai unta. Wanita Quraisy yang terbaik adalah sangat mengasihani (menyayangi) anak-anak kecil serta sangat pandai menjaga harta-benda suaminya”.
Rasulullah s.a.w. bersabda:
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحِسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
“Wanita dikahwini kerana empat hal: kerana harta-bendanya, status sosialnya, keindahan wajahnya dan kerana ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.”
Agama Islam juga mengajarkan umatnya supaya memilih calon isteri yang sihat, cantik, penyayang, keturunan yang baik, taat kepada agama dan sebagainya.
Sabda Nabi s.a.w.:
عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ, فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا, وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا, وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ.
“Hendaklah kamu memilih perempuan yang masih dara kerana mereka menuturkan kata-kata yang baik, mampu mempunyai anak yang ramai dan lebih reda kepada kehidupan yang sederhana.”
Hadith tersebut menunjukkan bahawa Rasulullah s.a.w. menyarankan kepada kaum muslimin agar berkahwin dengan perempuan yang masih dara. Perempuan yang masih dara akan menuturkan kata-kata yang baik, mampu mempunyai anak yang ramai dan lebih reda dengan kehidupan yang sederhana. Dengan demikian ianya akan menguatkan lagi ikatan perkahwinan yang terbina di antara mereka.
Al-Shafi‘i menjelaskan bahawa seseorang lelaki disunatkan berkahwin dengan anak dara kerana hati mereka akan jinak dengan orang pertama yang digaulinya. Demikian juga Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan kenapa perlu memilih anak dara.
b.Keperluan izin Wali dalam pernikahan
Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan dikenali sebagai wali. Wali mesti wujud dalam pernikahan seorang perempuan, sama ada perempuan tersebut masih kecil atau sudah baligh, janda atau anak dara untuk mengendalikan akad perkahwinannya.
Abi Musa berkata, bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍ
Yang bermaksud: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”
Jumhur ulama berpendapat bahawa, “Pernikahan tanpa wali, adalah batil (tidak sah). Orang yang berbuat seperti itu harus diberi hukuman (ta‘zir), sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khatab. Ini adalah pendapat Imam Shafi‘i dan ulama lainnya. Bahkan ada sebahagian mereka yang melaksanakan had (hukuman yang berdasarkan nas) sebagai balasan perbuatan tersebut degan cara merejam dan sebagainya.
Imam Shafi‘i juga mengatakan bahawa apabila seorang perempuan tidak mempunyai wali, maka hak untuk mengahwinkannya berpindah kepada kadi (wali Sultan ataupun wali Raja) kerana dia dilantik untuk memberikan kebaikan kepada orang Islam. Mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali mempunyai kebaikan (maslahah) yang wajib direalisasikan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w.:
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ .
“Maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”
Selain itu, al-Shafi‘i berpendapat bahawa apabila perempuan di akadkan oleh wali yang memiliki pertalian keluarga yang lebih jauh, sedangkan wali yang mempunyai pertalian keluarga yang lebih dekat hadir, maka nikah tersebut batal. Jika wali yang terdekat tidak hadir, maka wali berikutnya tidak berhak melangsungkan akad nikah dan orang yang berhak melangsungkan akad nikah dalam kes ini adalah kadi.
Demikian juga halnya dengan seseorang perempuan yang sudah baligh dan berakal (anak dara) meminta untuk mengahwinkannya dengan seorang lelaki yang setaraf (sekufu) dengannya, maka wali wajib mengahwinkannya. Jika wali enggan, sekalipun wali itu ialah bapanya, dia hendaklah dikahwinkan oleh wali sultan. Ini kerana hak mengahwinkan beliau dengan lelaki yang sekufu adalah hak yang mesti ditunaikan oleh walinya. Jika wali enggan menunaikannya, pemerintah (wali sultan) akan menunaikannya. Hukum ini adalah berdalilkan kepada dalil yang telah disebutkan di atas.
Jika perempuan tersebut meminta dikahwinkan dengan seorang lelaki yang sekufu dengannya dan walinya ingin mengahwinkannya dengan lelaki lain yang juga sekufu, wali berhak melarang anaknya berkahwin dengan lelaki pilihannya dan mengahwinkannya dengan lelaki yang dipilih oleh beliau jika anak perempuannya masih lagi dara. Ini kerana pandangan wali lebih sempurna daripada pandangan anaknya.
Al-Quran juga melarang wali menahan dan menyekat perempuan yang telah diceraikan(janda) - setelah habis iddah - dari kembali semula kepada suaminya apabila kedua-duanya telah bersetuju untuk berbaik semula. Sebagaimana firman Allah SWT:
Yang bermaksud: “Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu habis masa iddah mereka maka janganlah kamu (wahai wali-wali nikah) menahan mereka daripada berkahwin semula dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (lelaki dan perempuan itu) bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik (yang dibenarkan oleh syarak).”
Ayat al-Quran dan hadith Rasulullah s.a.w. tersebut, jelas menunjukkan bahawa wali merupakan individu yang bertanggungjawab dan berkuasa penuh mengakadnikahkan seorang perempuan dengan bakal suaminya. Tanpa kehadiran wali di dalam majlis pernikahan tersebut, maka pernikahan itu akan terbatal dengan sendirinya dan menjadi tidak sah.
c.Persetujuan dan Penyaksian Anak Dara dan Janda dalam Perkahwinan
Sesebuah pernikahan tidak akan sah kecuali dengan adanya wali, maka adalah menjadi kewajipan pula untuk meminta persetujuan dari perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Jika perempuan tersebut seorang gadis (anak dara), maka harus juga meminta izinnya, dan diamnya merupakan tanda ia setuju. Bapa dan datuk boleh memaksa anak perempuannya yang masih dara berkahwin, tetapi tindakan begini (tidak mendapatkan pandangannya) bukanlah suatu tindakan yang afdal (lebih baik). Adalah lebih baik dan sunat ialah wali meminta izin terlebih dahulu kepada perempuan tersebut sebelum mengahwinkannya, menghormati pandangannya serta menyenangkan hatinya. Hal ini disabdakan oleh baginda Rasulullah s.a.w. berkaitan dengan persetujuan seorang wanita yang hendak dikahwini adalah sebagaimana yang berikut:
Bagi wanita yang masih gadis, baginda Rasulullah s.a.w. bersabda:

لاَ تُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.
“Tidak boleh mengahwinkan seorang wanita janda sehingga bermesyuarat terlebih dahulu dengannya, dan tidak boleh mengahwinkan seorang gadis sebelum meminta izin kepadanya.” Mereka bertanya: “Bagaimana izin gadis itu?” Rasulullah s.a.w. menjawab: “kalau ia diam.”

Manakala, persetujuan seorang janda untuk dikahwini adalah terletak atas dirinya dan harus meminta persetujuannya (pendapatnya) berdasarkan sabda baginda Rasulullah s.a.w.:
قَالَ الاَيِّمُ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ...
“Seorang janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya…”

Pada zaman baginda Rasulullah s.a.w., baginda pernah membatalkan perkahwinan seorang janda yang dinikahi oleh ayahnya tanpa persetujuan darinya. Perkara ini telah diceritakan oleh Khansa’ binti Khidam al-Ansari r.a. dalam sebuah hadith sebagaimana berikut:

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
“Ia menceritakan bahawa bapanya mengahwinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Lalu ia datang menemui Rasulullah s.a.w., maka Rasulullah s.a.w. membatalkan perkahwinan itu.”

Menurut Ibn Taymiyyah, persetujuan tersebut menyatakan tentang dua hal iaitu ‘izin’ di satu pihak dan ‘pendapat’ di satu pihak yang lain. Demikian juga sikap ‘diam’ dan ‘berbicara’ dijadikan simbol kepada persetujuan. Kedua-dua perbezaan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w. berkaitan dengan persetujuan ‘seorang gadis’ dan ‘seorang janda’. Rasulullah s.a.w. tidak membezakan antara keduanya dalam hal ‘boleh paksa’ atau ‘tidak boleh’, sebab seorang gadis, biasanya malu untuk mengungkapkan isi hatinya, maka suatu lamaran tidak ditujukan kepada dirinya, tetapi ditujukan kepada walinya. Lalu walinya meminta persetujuan kepadanya dan gadis itu bersetuju.
Pada prinsipnya bukan menyuruh, tetapi meminta izin kepadanya, dan izinnya adalah sikap diamnya. Lain pula halnya dengan seorang janda, kerana sifat malunya dia dapat berbicara terus mengenai pernikahannya dan meminta walinya untuk menikahkannya. Dalam hal ini, kedudukan wali adalah sebagai ‘orang yang diperintah’ bagi wali kepada seorang janda, dan sebagai “orang yang bersetuju” bagi wali kepada seorang gadis.
Menurut Kamil Uwaidah, seorang bapa berhak dan boleh memaksa anak gadisnya berkahwin dengan sesiapa sahaja yang dikehendakinya tetapi dengan syarat, hendaklah suami mampu mengeluarkan perbelanjaannya sendiri apabila diminta oleh isteri, kerana itu adalah haknya menurut kaca mata syarak. Suami juga tidak mempunyai kecacatan dan hendaklah sekufu dengan perempuan itu bukan dari segi keturunan sahaja, bahkan juga dari segi keilmuan, pengetahuan dan sifat-sifat yang terpuji.
Demikian pula sebaliknya bagi seorang perempuan yang telah menjadi janda, dia lebih berhak ke atas dirinya berbanding dengan walinya. Dengan kata lain, walinya tidak boleh melangsungkan perkahwinan kecuali dengan persetujuan daripadanya, kerana dia lebih berhak menentukan masa depan dirinya sendiri.
Husein Abdul Hamid menceritakan satu riwayat yang berasal dari Juraij, disebutkan bahawa dia berkata; bahawa kami mendapatkan riwayat dari Ikrimah bin Khalid, bahawa dia berkata: “Di suatu jalan kami berkumpul dengan rombongan pedagang yang mengenderai unta, dalam rombongan tersebut terdapat seorang perempuan yang berstatus janda, kemudian janda tersebut menyerahkan urusannya kepada seorang lelaki di antara mereka, kemudian lelaki tersebut menikahkan janda tersebut dengan seorang lelaki yang ada di antara mereka (tanpa wali), mengetahui hal tersebut sahabat Umar bin Khatab menyebat orang yang menikah tersebut dan membatalkan nikahnya.
Sunat menyaksikan kerelaan pengantin perempuan untuk melaksanakan akad. Ini berlaku dengan cara dua orang saksi yang cukup syarat mendengar keizinan dan keredaan pengantin perempuan untuk melaksanakan akad seperti dia berkata: ‘Aku rela dengan akad ini’ atau ‘aku mengizinkan akad ini’. Ini dilakukan sebagai langkah berjaga-jaga untuk menjamin tidak berlakunya pengingkaran selepas akad.
d.Perbezaan Giliran Bermalam antara Anak Dara dan Janda
Apabila seorang lelaki mengahwini lebih daripada seorang perempuan, maka wajib baginya berlaku adil kepada semua isterinya. Keadilan yang dimaksudkan adalah adil dalam memberikan nafkah, tempat tinggal, pergaulan yang baik serta melaksanakan kewajipan sebagai seorang suami terhadap isteri-isterinya. Kesemua tanggungjawab tersebut mampu dilakukan oleh kebanyakan manusia yang berpoligami. Sekiranya keadilan dalam aspek-aspek tersebut tidak mampu dipenuhi bagi mereka yang hidup berpoligami, maka di hari akhirat nanti mereka tergolong dalam kalangan orang yang badannya miring(senget) kerana tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadithnya:
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتاَنِ فَمَالَ إِلىَ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.
“Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri, kemudian ia tidak bersikap adil, maka ia akan datang pada hari khiamat dalam keadaan badannya miring (senget)”.
Demikian juga halnya dalam pembahagian giliran bermalam bagi para isteri. Semua isteri berhak mendapat giliran bermalam bersama suaminya walaupun salah seorang daripada mereka sakit, didatangi haid atau nifas selagi mereka taat kepada suami mereka. Suami wajib berlaku adil kepada isteri-isterinya dalam pembahagian giliran bermalam atau dalam hal-hal lain. Sebagaimana firman Allah SWT:
Yang bermaksud: “Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa.”
Sunnah bagi suami mengkhususkan tujuh malam berturut-turut kepada anak dara yang baru dikahwininya, manakala bagi janda yang baru dikahwininya, mereka wajib mengkhususkan tiga malam berturut-turut untuknya, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Anas r.a. sabda Rasulullah s.a.w.:
مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلىَ الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلىَ الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ قَسَمَ.
“Telah menjadi sunnah jika seseorang mempunyai isteri janda, lalu ia berkahwin dengan seorang gadis, maka ia tetap tinggal dengan isteri mudanya selama tujuh hari, setelah itu bergiliran. Kalau ia mempunyai isteri gadis, lalu ia berkahwin pula dengan seorang janda, maka ia tinggal selama tiga hari dengan isterinya yang baru, setelah itu bergiliran.”

Demikian juga, dalam hadith yang lain menceritakan bahawa isteri Rasulullah s.a.w., Saudah telah memberikan giliran bermalamnya bersama Rasulullah s.a.w. kepada Aisyah:
قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ
“Saudah binti Zam‘ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah s.a.w., ia berkata; wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah.”

Hadith tersebut menunjukkan perintah untuk mengutamakan isteri yang baru dinikahi bagi suami yang sudah mempunyai isteri. Al-Shan‘ani menukilkan pandangan Ibn Abdil Bar yang berkata, “Jumhur Ulama mengatakan bahawa itu adalah hak wanita kerana adanya pernikahan, sama ada suami tersebut sudah berkahwin ataupun belum. Pendapat inilah yang dipilih oleh al-Nawawi, walaupun hadith tersebut merujuk kepada suami yang sudah mempunyai isteri. Jumhur ulama membezakan waktu giliran antara isteri yang masih gadis dan janda. Hadith tersebut jelas menunjukkan bahawa pembahagian itu wajib hukumnya bagi isteri yang baru dinikahi.

PERBINCANGAN
Berdasarkan aspek-aspek yang telah dikemukan terdapat empat perbezaan perkahwian antara anak dara dan janda iaitu saranan rasulullah s.a.w. untuk berkahwin dengan anak dara, status wali dalam pernikahan, persetujuan dan penyaksian anak dara dan janda dalam perkahwinan dan perbezaan giliran bermalam antara anak dara dan janda. Pemilihan bakal isteri antara anak dara dan janda sering menjadi topik perbincangan dewasa ini. Kebanyakkan daripada mereka memilih anak dara sebagai teman hidup mereka. Ada juga dalam kalangan mereka berkahwin dengan janda. Namun begitu, terserahlah kepada individu tersebut yang mana menjadi pilihan dihatinya.

Islam menggalakkan umatnya berkahwin awal dan berkahwin dengan anak dara. Anak dara merupakan seorang yang masih gadis, suci dan belum pernah berkahwin dengan mana-mana lelaki. Oleh yang demikian, perkahwinan dengan anak dara akan memberi peluang yang lebih luas untuk melahirkan ramai anak. Ini kerana keadaan mereka yang masih kuat, sihat dan berupaya untuk mengandung serta melahirkan ramai anak tanpa sebarang risiko. Walau bagaimanapun, kesemuanya adalah kehendak dan anugerah dari Allah SWT. Pada hari akhirat kelak, Rasulullah s.a.w. sangat berbangga dengan umatnya yang mempunyai anak yang ramai sebagaimana sabda baginda s.a.w.:
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ
"Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."
Berdasarkan hadith tersebut, dapat diketahui bahawa sunnah Rasulullah s.a.w. adalah “meramaikan anak” dan baginda berbangga dengan umatnya yang ramai di hari akhirat kelak berbanding dengan umat yang lain.
Pemilihan bakal isteri merupakan satu rukun daripada rukun-rukun kekeluargaan. Agama Islam menyuruh mereka yang ingin mendirikan rumah tangga untuk mencari wanita yang solehah sebagai calon isteri. Terdapat beberapa perkara menarik bagi mereka yang berkahwin dengan anak dara seperti sikapnya yang keanak-anakkan, manja, suka dibelai akan melahirkan suasana yang lebih mesra dan romantik. Ketaatan kepada agama adalah perkara yang paling utama dalam pemilihan bakal isteri kerana isteri yang taat kepada agama seperti tidak meninggal solat, berpuasa di bulan Ramadan, rajin beribadat, menutup aurat dan sebagainya akan mudah metaati dan menghormati suaminya berbanding perempuan yang tidak mentaati agama. Kebiasaannya sikap perempuan sebegini akan mudah untuk melawan, membantah serta menderhakai suaminya.

Antara sebab lain digalakan berkahwin dengan anak dara adalah mereka menuturkan kata-kata baik, lemah lembut dan memikat hati suami yang mendengarnya. Selain itu, sikap mereka yang redha dengan kehidupan yang sederhana, sentiasa bersyukur dan sedia menerima kekurangan dalam rumahtangga sama ada pemberian tersebut dari segi material mahupun seksual. Sikap mudah tersinggung, cepat terasa hati dan cemburu merupakan asam garam dalam berumahtangga adalah perkara biasa untuk melengkapkan lagi ikatan perkahwinan yang telah terbina antara suami isteri. Oleh yang demikian, Islam menggalakkan para suami yang ingin mendirikan rumah tangga berkahwin dengan anak dara.
Galakan Nabi s.a.w memilih anak dara untuk dijadikan teman hidupnya adalah demi kemesraan dan kebahgiaan rumahtangga. Namun jika seseorang lelaki mempunyai alasannya yang tersendiri, seperti pemilihan janda tersebut akan membawa kebaikan tertentu kepadanya, maka itu adalah haknya. Hal ini pernah berlaku kepada Jabir r.a. yang memilih seorang janda sebagai teman hidupnya. Baginda s.a.w. tidak membantah perbuatan tersebut malah mendoakan kebaikan untuk Jabir r.a. Peristiwa ini diceritakan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a. katanya:
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّباً؟ قُلْتُ: ثَيِّباً, قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا؟ قُلْتُ: كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ, فَخَشِيْتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ, قَالَ: فَذَاكَ إِذَنْ.
“Aku menikahi seorang perempuan pada zaman Rasulullah s.a.w., kemudian aku menemui Rasulullah s.a.w. dan beliau pun berkata, “ Adakah kamu sudah menikah wahai Jabir?” aku menjawab, “Ya.” Baginda berkata lagi, “Adakah ia seorang gadis ataupun janda?” Aku katakan, “Janda.” Maka baginda pun berkata, “Kenapa tidak dengan anak dara, kamu boleh bergurau senda dengannya?” Aku menjawab, “Aku mempunyai beberapa orang saudara perempuan, dan aku takut akan terjadi sesuatu antara aku dengan mereka.” Beliau bersabda, “Tidak mengapa jika demikian.”

Begitu juga seseorang lelaki wajar mengahwini janda untuk tujuan memberikan pertolongan kepadanya seperti janda yang kehilangan suami sedangkan dia tanpa tempat bergantung. Ini terutama bagi janda yang berasal daripada keluarga bukan Islam atau negara yang jauh. Jika perkahwinan itu mempunyai hasrat menyelamatkan agamanya, itu adalah kebaikan. Ini kerana Rasulullah s.a.w juga mengahwini wanita, yang hampir kesemuanya isteri-isteri baginda berstatus janda kerana baginda ingin menolong mereka.

Rasulullah s.a.w. berkahwin dengan sembilan orang wanita. Daripada kesembilan orang isteri tersebut, hanya seorang sahaja isteri baginda s.a.w. yang dinikahi ketika masih gadis iaitu Saidatina Aisyah bt Abu Bakar r.a. Di antara isteri baginda s.a.w. yang sudah memiliki anak sebelum berkahwinan dengan baginda adalah Ummu Salamah bt Abu Umayyah r.a. Ummu Salamah mempunyai dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan semasa pernikahannya dengan Abu Salamah. Manakala Siti Khadijah pula sebelum perkahwinannya dengan Rasulullah s.a.w., beliau sudah pun mempunyai dua orang anak, seorang anak lelaki dengan suami pertamanya, Abi Halah bin Zurarah al-Tamimi dan seorang anak perempuan dengan suami yang kedua iaitu Atiq bin Aziz al-Makhzumi, kedua-dua anaknya diberi nama Hindun. Isteri-isteri baginda s.a.w. yang lainnya adalah janda yang tidak mempunyai anak iaitu Saudah bt Zam’ah r.a., Hafsah bt Umar al-Khatab r.a., Zainab bt Khuzaimah r.a., Zainab bt Jahsyi r.a., Juwairiyah bt al-Harith r.a., Ummu Habibah bt Abu Sufyan r.a., Safiyyah bt Huyay r.a., Maimunah bt al-Harith dan Mariah al-Qibtiyyah r.a. Kesemua isteri-isteri baginda s.a.w. digelar sebagai ‘Ummahat al-Mukmnin’.

Perkahwinan Rasulullah s.a.w. dengan para isterinya yang bergelar janda didasari oleh beberapa sebab. Sebab yang paling utama adalah untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Sebagai contoh, perkahwinan baginda s.a.w. dengan Saudah adalah untuk menyelamatkannya dari kekafiran. Ini kerana keadaan keluarga Saudah yang masih kafir dan ditakuti mereka akan mempengaruhinya untuk kembali ke dalam kekafiran jika tidak diselamatkan. Demikian juga perkahwinan Rasulullah s.a.w. dengan Juwairiyah, puteri al-Harith bin Dhirar yang memimpin Bani Mustalik adalah bertujuan untuk melunakkan hati suku Kaum Bani Mustalik kepada Islam. Rasulullah s.a.w. mengahwini Ummu Habibah adalah untuk menghiburkan hatinya dan menjadi pengganti yang lebih baik baginya kerana suaminya telah murtad sedangkan beliau tetap istiqamah terhadap agamaya. Sebab lain yang mendorong baginda s.a.w. untuk berkahwin adalah untuk menjaga keluarga dan anak-anak janda tersebut. Selain itu, Rasulullah s.a.w. berkahwin dengan Aisyah dan Hafsah adalah untuk menyambung silaturrahim serta mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar.

Demikianlah keistimewaan-keistimewaan Rasulullah s.a.w. yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepadanya. Setiap seorang daripada isteri baginda s.a.w mempunyai sebab-sebab tersendiri yang menyebabkan beliau mengahwini mereka. Jelaslah bahawa perkahwinan Rasulullah s.a.w. bertunjangkan matlamat dan tujuan yang jelas iaitu untuk menegakkan ajaran Islam di bumi ini.RUMUSAN DAN PENUTUP

Sememangnya, Islam tidak memandang rendah kepada kaum perempuan yang bergelar janda, malah agama Islam mengharuskan bagi kaum lelaki yang berkemampuan untuk membantu dan memberi pertolongan kepada mereka. Oleh yang demikian, poligami diharuskan untuk membantu golongan janda yang bercerai dengan suaminya sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati dengan syarat lelaki tersebut boleh berlaku adil kepada para isterinya. Terdapat juga sebahagian daripada sahabat Nabi s.a.w. yang berkahwin dengan janda, bahkan Rasulullah s.a.w. sendiri mengahwini isteri-isterinya yang hampir kesemuanya berstatus janda. Namun begitu dari segi keutamaan, terdapat pilihan bagi seorang lelaki untuk memilih anak dara mahupun janda yang kedua-duanya baik dari semua sudut untuk dijadikan teman hidupnya. Maka dalam keadaan ini memilih anak dara diutamakan. Hal ini kerana sifat dan sikap anak dara yang lemah lembut dan pemalu akan lebih memuaskan hati si suami yang baru pertama kali bersama dengannya. Selain itu, kasih sayang yang diberikan kepada suaminya adalah semata-mata untuk suaminya, tiada perbandingan dan perbezaan kasih sayang dengan suami yang sebelum berbanding janda yang pernah memiliki suami. Mereka berkemungkinan akan membuat perbandingan dari pelbagai sudut antara suami yang baru dengan suami yang lama. Keduanya mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Walaubagaimanapun, wujudnya perbezaan tersebut adalah kerana terdapat galakan dalam Islam supaya mengahwini anak dara.
RUJUKAN
Al-Quran al-Karim.
Abu Daud Sulaiman Ibn al-Ash’ath al-Sijistani. 1999. Sunan Abu Daud. Al-Qahirah: Dar al-
Hadith.
al-Bukhari, Muhammad Ismail. t.th. al-Jami‘ al-Sahih. Al-Qahirah: al-Matba‘ah al-Salafiyah.
Husein Abdul Hamid. 2007. Mukhtasar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh Imam al-Shafi’i. Jil. 2. Terj. M.Mujib, A. Huda & Yasin. Abu Ezzat al-Mubarak (pnyt.)Johor Baru: Perniagaan Jahabersa.
Ibn Kathir, Ismail Kathir al-Qurasyi. 1998. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah.
Ibn Taimiyah. 2002. Majmu‘ Fatawa tentang Nikah. Terj.Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-
Naba. Jakarta: Pustaka Azzam, Penerbit Buku Islam Rahmatan.
Kamil Uwaidah. 2007. Himpunan Fatwa-fatwa Semasa Daripada Zaman Salafus Soleh
Sehingga Ke Zaman Ulama Masa Kini. Terj.Basri Ibrahim. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication.
Kamus Dewan. 1994. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Dewan. 2005. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd Khairi Zainuddin, Mohd Nazri Zainuddin & Mohd Fuad Mohd Isa. 2007. Al-Miftah.
Selangor: al-Azhar Media Enterprise.
Muhammad Ibn Yazid al-Qadhwini (Ibn Majah). t.th. Sunan Ibn Majah. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif.
Muhammad Idris al-Shafi‘i. 1990. Al-Umm. Jld. 5; Kitab al-Nikah. Al-Qahirah: Dar al-Qad
al-‘Arf.
Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & Ali al-Sharbaji. 2011. Al-Fiqh Al-Manhaji Madhhab Al-Shafi‘i. Terj.Zulkifle Mohammad al-Bakri & rakan-rakan.Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & Ali al-Sharbaji. 2002. Al-Fiqh Al-Manhaji (Kitab Fikah Madhhab Shafi‘i; Menghuraikan Bab Undang-Undang Kekeluargaan). Jil. 4.Terj. Azizi Ismail & Mohd Asri Hashim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.
Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & Ali al-Sharbaji. 2005. Al-Fiqh al-Manhaji; Kitab Fikah Madhhab Shafi‘i. Pustaka Salam Sdn. Bhd : Kuala Lumpur.
al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim al-Hajjaj. t.th. al-Jami‘ al-Sahih. Misr: Maktabah wa
Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
al-Raqib al-Asfahani, Abu Qasim al-Husayn Muhammad. 1961. Al-Mufradat fi Qarib al-Quran. Muhammad Sayyid Kailani (pnty.). Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.
al-Razi, Zayn al-Din Muhammad Abi Bakr ‘Abd Qadir. 1987. Mukhtar al-Sihhah. Madinah:
Maktabah Tayyibah.
Sayyid Qutb. 2010. Tafsir fi Zilal al-Qu’ran. Jil. 2. Terj.Yusoff Zaki Yacob. Kuala Lumpur:
Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.
Sayyid Sabiq. 1995. Fiqh al-Sunnah. Jil. 2. Syarikat Manar al-Dauliyyah: Qahirah.
al-Shan‘ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. 2007. Subulus Salam; Syarah Bulughul Maram.
Terj.Muhammad Isnan, Ali Fauzan & Darwis. Jakarta: Darus Sunnah Press.
al-Siba‘i, Mustafa. 1961. Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri’ al-Islami. Qahirah: Maktabah
Dar al-‘Urubah.
al-Syawkani, Muhammad ‘Ali Muhammad. 1994. Fath al-Qadir. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah.
al-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad Jarir. 1995. Jami‘al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Quran. Beirut:
Dar al-Fikr.

Tarikudin Hassan. 2008. Sejarah rasul Ulul Azmi Terbesar Nabi Muhammad s.a.w. Johor:
Perniagaan Jahabersa
Yusuf Syukri Farhat. 2005. Mu‘jam al-Tullab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
al-Zawi, al-Tahir Ahmad. t.t. Tartib al-Qamus al-Muhit. Kaherah: ‘Isa al-Babi al-Halabi wa
Syuraka’uh.
Zulkifli Mohd Yusoff. 2009. Kamus al-Quran; Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam al-Quran. Selangor: PTS Islamika Sdn. Bhd.
 
Keywords : Marriage in Islam * , Virgin , Widow ,
 
 
Ditulis oleh saudari NUR ZAKIRAH BT MOHD SUTAN

Revive My Soul Oh Righteous!Sebuah entri istimewa daripada sahabat non-Muslim kita, Charles Ganaprakasam yang berminat dengan agama Islam, semoga Allah membuka hatinya untuk menerima agama Islam insha-Allah.

***

OH EVIL! YOU conquering me all of the time

Though my Godly inspired intuition decided to not follow your desire but I am failed on it.

OH EVIL! YOU victorious all my meaningful days, YOU are the one who turn into big hindrance for me to realize the Righteousness of my soul
 
OH EVIL! In YOU I never find everlasting bliss but only satanic ecstasy delusion of soul destructive
 
OH EVIL! In YOU I attentive of my ugliness, I lost Righteous vision of my life and fallen deeply into the forces of darkness
 
OH EVIL! how long do YOU will attribute in me?
 
OH EVIL! I so frustrated in serving YOU whatsoever you intended through my action
 
OH EVIL! YOU possessed my soul by exceptional power of YOUR demonic desire
Through my ignorance I best served the needs of YOU OH EVIL!
Free me to find the root cause of YOUR existences in me
 
OH EVIL! I not belong to YOU but to RIGHTEOUS who guide me in right path
 
OH RIGHTEOUS! Had enough hidden beneath! Rise and guarded me from the Evil!
Revived my soul like a flower soon revived by the presence of water!
 
OH RIGHTEOUS! Bestow me the strength to conquering the EVIL in me and nurture me the courage to travel in your wisdom guided path
 
OH RIGHTEOUS! Let all the utter bliss mingle in my soul and drowned by the overflow of joyfulness
 
OH RIGHTEOUS! Nourish me with your blessing and revitalize my soul
Sooner reach you OH RIGHTEOUS the exalted in Might, the Wise!

Artikel ini ditulis oleh saudara : Charles Ganaprakasam

Allah Mengurniakan Hidayah Melalui Perantaraan InsanBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

Seorang hamba Allah pernah cakap dekat saya "Beruntunglah orang yang diberikan hidayah oleh Allah, sebab bukan semua orang dapat.." Ya, saya bersyukur. bersyukur sebab saya adalah antara hamba Allah yang dapat hidayah untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dulu saya tak patuh perintah Allah, banyak sangat langgar perintah Allah. Walaupun mak dan abah selalu pesan dekat diri saya supaya patuh dengan perintah Allah, tapi saya degil.

Dan.. Takdir Allah telah tertulis bahawa saya akan kehilangan seorang sahabat yang sangat saya sayang pada 3 tahun lepas. Kisahnya bermula di waktu saya leka dengan kehidupan dunia.. Allah pertemukan saya dengan seorang hamba Allah, iaitu seorang Adam. Bila terpandangkan wajah beliau, sejuk rasa hati saya. Kami jadi rapat & saya selesa berkawan dengan beliau kerana sikapnya yang selalu menasihati saya tentang hal agama. Kadang-kadang saya tertanya dalam diri, dalam banyak-banyak wanita, kenapa mesti saya? Maksud saya, kenapa beliau memilih saya sebagai kawan rapat? Beliau seorang yang berilmu, mempunyai ilmu agama yang tinggi sedangkan saya ketika itu tidak menutup aurat dengan sempurna, tidak tinggi ilmu agama & memang ketara saya dengan beliau sangat berbeza. Dan.. Pertama kali dalam hidup saya selama 21 tahun saya rasa saya BERSAHABAT KERANA ALLAH. Tapi.. Takdir Allah mengatasi segalanya, satu peristiwa terjadi (tak perlu saya beritahu apa) dan kami jadi renggang.

Saya bagaikan hilang arah selepas saya kehilangan beliau di sisi. Macam-macam perasaan dalam hati saya ini. Sedih, sebak, rindu. Saya selalu cakap saya redha dengan semua ini tapi kadang-kadang saya rasa saya tak redha pun sebenarnya, saya cuma PASRAH. Lebih kurang 2 bulan selepas kehilangan dia, tiba-tiba ada satu aura dan semangat yang muncul dalam diri saya. Ya, semangat untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik. Bila saya ingat nasihat-nasihat beliau, saya akan jadi bersemangat. Saya cakap dengan diri saya sendiri "walaupun tanpa dia di sisi, aku kena teruskan hidup. aku tidak mahu kembali kepada aku yang dulu. Kalau aku kembali kepada diri aku yang dulu, maknanya aku telah tewas. Allah akan murka terhadap aku dan hamba Allah yang membantu aku berubah itu pun pasti sedih..". Saya cuba fikir positif, mungkin Allah pertemukan saya dengan beliau hanya untuk bantu saya berubah. Saya kena bersyukur walaupun sedetik cuma.

Selepas daripada insiden itu, saya mula berhijab. Walaupun tak sempurna sepenuhnya, tapi saya belajar sikit sikit untuk berubah. Saya rajin ke kedai buku dan cari buku-buku agama, saya dengar ceramah orang yang berilmu seperti Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Don, Kak Dina(Wardina), Kak Ija (Heliza), Kak Nana (Diana Amir) dan ramai lg, saya pergi kuliah di masjid, saya kawan dengan orang yang baik-baik, saya mula labuhkan tudung menutupi dada dan saya mula pakai stokin. Saya belajar erti redha dengan ketentuan Allah. Kalau rasa rindu menerjah, saya hanya membiarkan pena menulis rasa hati saya waktu itu di dalam buku. biarlah perasaan itu terbuku di hati. Saya selalu ingatkan diri saya tentang mati. andai kata nyawa saya dicabut ketika saya sedang nyenyak tidur sebelum sempat bertaubat, apa akan jadi dengan nasib saya di akhirat kelak? Saya taknak masuk neraka jahannam. NAUZUBILLAH.

Dan Alhamdulillah.. setelah 3 tahun 1 bulan. Inilah saya..

Inilah saya sekarang, yang sedang menaip entri ini. Syukur kepada Allah, saya masih mencuba untuk menjadi muslimah yang sejati. Bila kita cuba untuk berubah jadi lebih baik, Allah akan permudahkan.. Allah akan hantar orang-orang yang baik kepada kita untuk memudahkan proses perubahan kita itu. Saya tidak pernah berhenti bersyukur sebab Allah beri saya hidayah. Ada orang dapat hidayah untuk berubah setelah dapat mimpi, kemalangan dan lain-lain. Tapi saya berbeza. Allah pertemukan saya dengan seseorang dan saya kehilangan dia. Saya belajar sesuatu, bila kita hilang seseorang, ia bukan mengajar kita erti lemah atau kecewa. Tapi ia mengajar kita kuat. Kuat untuk menghadapi kehilangan itu. andai kita lemah dan terlalu melayankan sangat perasaan kehilangan itu, kita akan jatuh tersungkur. Tapi andai kita belajar dari kesilapan yang lalu dan muhasabah diri sendiri, in shaa Allah.. Allah bantu kita merawat luka di hati.

Kawan-kawan saya ramai yang ‘heartbroken’ lepas itu mengadu dekat saya yang ‘heartbroken’ penyakit yang tiada ubat dalam dunia ini. Saya nak kongsi dengan anda apa sahabat saya cakap dekat saya dulu waktu saya tengah sakit hati, sakit jiwa. "Siapa cakap sakit hati tiada ubat? Ada.. KEMBALI KEPADA ALLAH. Allah yang ciptakan rasa sakit hati dan kecewa itu, dan Dia juga lah yang akan bantu kita selesaikan semua permasalahan itu, in shaa Allah". Jadinya, siapa kata ‘heartbroken’ tiada ubat? :)

Saya redha dengan "KEHILANGAN" ini. Saya anggap ia satu ujian daripada Allah untuk saya. saya redha. Saya mendapat berita bahawa sahabat saya itu akan bernikah pada bulan Februari nanti. Alhamdulillah. Untukmu sahabatku, di mana jua awak berada.. doa saya sentiasa mengiringi awak. saya doakan awak bahagia di dunia & juga di akhirat. In shaa Allah sampai ke syurga. Terima kasih untuk segalanya, jasa baik awak membantu saya berubah, saya tidak akan dapat membalasnya kerana terlalu besar nilainya tetapi hanya Allah yang mampu dan layak membalasnya. Barakallahu Fik. :)

Kadang-kadang dalam hidup ini, kita kena ambil sedikit masa untuk duduk bersendirian dan muhasabah diri sendiri. Selama kita hidup, apa yang kita buat? Ada tak kita sedekah, berbakti kepada kedua ibu bapa, patuh kepada perintah Allah? Ada tak kita maafkan orang & minta maaf dekat orang sebelum kita tidur? Muhasabah diri itu perlu untuk menjadikan kita insan yang lebih baik. Alhamdulillah, saya rasa sangat bahagia dengan kehidupan sekarang. Saya ada Allah yang sentiasa di sisi saya. saya tidak keseorangan. "Andainya manusia tahu akan kemanisan iman, pastinya kemanisan dunia akan terhapus".

Kita selalu cakap kita nak suami isteri yang soleh solehah. Tapi, pernah tak kita cuba untuk mengubah diri jadi soleh dan solehah? Yakinlah akan janji Allah, orang yang baik untuk orang yang baik & begitulah sebaliknya. Kalau kita nak orang yang baik, kita sendiri perlu mengubah diri kita jadi lebih baik. Kalau tak, macam mana Allah nak bagi kita org yang baik? Lagi satu, berubahlah kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab kalau kita berubah kerana manusia, ianya adalah bersifat sementara. Tetapi kalau kita berubah kerana Allah, in shaa Allah ia kekal selamanya.

Kepada sahabat-sahabat saya yang sedang berjuang ke jalan Allah, saya doakan kita semua berjaya dan dapat bertemu berpimpin tangan ke Jannah Allah.. Dan buat sahabat-sahabat saya yang masih tercari-cari erti hidup berlandaskan syariat Allah ini, saya doakan semoga anda semua memperoleh hidayah & rahmat dari Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya hidayah Allah itu terbentang luas, raih lah ia sebelum ia pergi meninggalkan kita. Kepada kaum muslimah, jom kita hijabkan diri, hijabkan hati! Tahu tak wanita yang memakai hijab sangat cantik? SUBHANALLAH MAHA SUCI ALLAH.

HIDAYAH ALLAH KITA KENA CARI, IA TAK DATANG BERGOLEK. REMEMBER.

Daripada Rasulullah S.A.W : “Jika kita mengejar dunia, dunia akan lari meninggalkan kita. Tetapi jika kita kejar akhirat, dunia akan sujud pada kita.” Sama-samalah kita renungkan…

Akhir sekali, saya minta maaf andai entri saya ini mengguris hati sesiapa. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wassalam.

YA ALLAH, ISTIQAMAHKANLAH PERASAAN INI.
 
Artikel ini Ditulis Oleh :  Noorihan Binti Noorudin

Aku Cumalah Polis

Gambar hiasanSebuah kisah yang menyayat hati, tentang perih seorang polis menjaga keamanan negara. Kami berterima kasih kerana menjaga keamanan tempat tinggal kami, jasamu tidak dilupakan.

 ***

Hari ini lelah kerja, aku pulang dengan senyuman di pipi. Isteriku menungguku di tirai pintu istana rumah kami. Ya, kami tidaklah kaya mana, tetapi rumah adalah syurgaku, istanaku.

Anak-anak aku yang comel, berlari ke arahku dengan senyuman yang mugil, aku geram dengan mereka. Alangkah bagus sekiranya aku mampu penuhi hari-hariku dengan senyuman manis seperti mereka, tetapi aku cumalah manusia biasa.

"Abang dah pulang, selamat pulang bang," Suraya mengambil beg suaminya lalu mencium tangan suaminya, Hazwan. Aku gembira punya isteri yang memahami dan comel, tanpanya aku lemah, aku berterima kasih Allah kurniakan si dia. Lalu ku kucup dahinya.

Anak-anak didukung, tanpa henti mencium pipiku. Ya Allah, aku rindukan mereka. Bawalah mereka dan isteriku bersama berpimpin tangan di syurga kelak, ameen.

"Tangan abang cedera. Adik, turun dik. Tangan ayah sakit tu," Suraya cemas.

Hazwan tidak kesah, dia sayangkan anaknya. Kesakitan ini tidak apa-apa baginya. Suraya kembali padanya dengan membawa peti cemas.

"Kenapa ni abang? Asal tak rawat kat tempat kerja abang awal-awal? Takut infection nanti," Suraya membebel.

"Saje, abang nak isteri abang ni rawat," canda Hazwan.

Pipinya memerah, namun masih berleter. Hazwan termenung seketika.

"Tadi abang kawal kempen, ramai orang protes dengan kempen tu. Abang dengan partner tak cukup tangan nak jaga. Alah-alah, abang kena ludah dengan orang ramai."

Tangan suraya terhenti, matanya tunduk ke lantai. Terlihat air mengalir di pipinya.

"Suraya..."

"Abang," Suraya mencelah. "...Berhentilah kerja. Saya taknak abang sakit. Taknak abang cedera."

Hazwan mengangkat dagu isterinya, lalu berbisik.

"Tapi abang...Suraya bukan nak membantah. Abang kena juga jaga keselamatan diri abang," Suraya tidak puas hati.

Cuma senyuman yang memekar di bibir Hazwan. Dia lalu memimpin tangan isterinya ke meja makan. Suraya tidak lalu makan, sedih.

***

Hazwan tahu, ramai yang meragui status polis. Namun dia tidak mengalah. Dia dan sahabat-sahabatnya sanggup bermatian demi negara. Biarlah kami dibenci dan sebagainya, tetapi Allah memelihara kami.

Terlihat Ilyas termenung di hujung sudut. Hazwan mendekati.

"Kenapa Ilyas?"

Mata Ilyas cemas, risau. Hazwan tahu ada sesuatu tidak kena dengan kawan karib tempat kerjanya.

"Sebentar tadi, aku berkas seorang anak dato' tu. Kes rogol haritu."

Hazwan tersenyum, alhamdulillah tertangkap juga penjenayah tersebut, dengan bukti yang dikemukakan Pendakwaraya Rohaizah Mikasa, anak Melayu kacukan Jepun. Dia yakin, Mikasa mampu menyatakan bukti kukuh tentang penjenayah yang dicari-cari selama ini.

"Tetapi...ayahnya cuba merasuah aku," kata Ilyas, menganggu senyuman Hazwan tadi. Lalu Hazwan menarik baju Ilyas, marah.

"Kau tak bodoh kan ambil rasuah tu?" desak Hazwan.

Jari Ilyas menunjuk ke arah seorang lelaki tua yang sedang disoal siasat di bilik siasatan. Hazwan lega. Kedua-dua ayah dan anak ditangkap. Atas tuduhan rasuah dan merogol keduanya.

Hazwan kembali duduk lega, memohon maaf ke atas Ilyas kerana marah tanpa disedari.

"Empat ratus ribu ditayangkan depan aku," terkesima Hazwan seketika.

"Aku perlukan duit, isteri aku sedang bertahan bersungguh-sungguh melawan kanser di hospital, aku perlukan duit. Tapi...tapi...demi keamanan negara," hari ini Hazwan melihat pula air mata Ilyas, setelah semalam isterinya menangis.

Mereka berdua duduk berdiam. "Tapi Allah memuliakan kau."

Ilyas terkedu. Lalu memandang Hazwan.

"Allah memuliakan kau. Biar kita tidak berduit, janji hati kita kaya. Semoga Allah membantu kau dan isteri. Jika tidak di dunia, aku doakan untuk akhirat kelak."

Air mata dikesat, Ilyas kembali senyum. "Inilah sebab aku bangga berkawan dengan kau Wan."

Sepanjang 5 tahun Ilyas bekerja berkhidmat demi negara ini, dia tidak pernah kesal. Dia bangga akan kerjayanya, kerana tidak ramai yang cekal untuk menanggung tanggungjawab sebegini.

Orang cuma tahu memerli dan menghina, tetapi itulah manusia. Jadi anak orang kaya pun, tidak akan terlepas dari mulut yang sibuk memburukkan nama. Itulah manusia. Manusia. Tidak kenal diri sendiri, kain orang lain diselak-selak.

Hazwan pulang, seperti biasa, anak-anak akan berlari ke arahnya. Hazwan tersenyum. Dia duduk di sofa, butang baju dibuka, cuaca panas Malaysia ini, bagus juga dapat minum air sejuk.

Lalu anaknya membawa air oren sejuk untuknya. "Allah dik, susah je. Terima kasih dik."

Dia mengusap kepala anaknya, lalu terhenti.

"Adik, ibu mana?"

Adik cuma diam, setiap kali pulang Hazwan akan bertanya soalan yang sama. Adik cuma diam, lalu membawa dulang air ke dapur.

Hazwan menangis, bukan tidak mahu terima hakikat, tetapi hatinya sentiasa sebak mengenangkan isterinya.

"Abang...jaga negara kita dengan baik...anak-anak kita membesar di sini...isteri abang ni membesar di sini...kita bercinta di sini. Jangan biarkan negara kita hancur..."

Kata-kata terakhir Suraya sebelum pergi menghadap-Nya.

Aku cumalah polis. Tetapi tidak bermakna orang ramai boleh merendah-rendahkan kami. Kami juga punya perasaan dan kasih sayang. Allah...Allah......

Lalu Hazwan menangis, menjerit-jerit. Anak-anak turut sebak. Bidadari rumah mereka sudah tiada.

Boleh Bertanya Soalan Di Ask.fm


Assalamualaikum kepada semua pembaca-pembaca yang dirahmati Allah. Ada beberapa sahabat bertanyakan mengenai lokasi untuk bertanyakan soalan. 

Anda boleh sahaja bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah artikel-artikel, atau bertanyakan terus di ID ask.fm saya di :Kelak saya akan letakkan HTML di sideskirt blog ini supaya saudara-saudari lebih mudah untuk ke ruangan tersebut.

Maaf sekiranya saya lambat membalas soalan anda dan sebagainya, saya tak lari dari melakukan kesilapan.

Allah ampuni kita semua.

Jadilah Manusia Yang Bermanfaat - Kisah TeladanAssalamualaikum kepada semua pembaca dan pengunjung setia blog ini. Maaf admin jarang menulis di blog sementara waktu ini, kerana terikat dengan menelaah bidang IT di Mantin ini. Namun alhamdulillah, Allah selalu beri saya peluang seperti ini untuk menulis kepada anda semua, saya bersyukur pada-Nya, kerana saya hanyalah hamba yang hina.

Baiklah, dalam pengisian kali ini, saya ingin mengupas mengenai menjadi manusia yang bermanfaat. Sejak kebelakangan ini, saya mendapati pengajian saya terganggu dengan beberapa isu. Bermula kecil, akhirnya menjadi tertekan.

Duduk seketika bersama sahabat-sahabat saya di gerai hadapan tempat tinggal kami, termenung saya memikirkan masalah. Akhirnya saya tersedar, matlamat saya semakin menyimpang.

Teringat sewaktu saya mula-mula berhasrat untuk menyambung pengajian. Saya azam untuk menjadi seorang manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Namun kesibukan dunia membuatkan saya semakin lupa, semoga Allah ampuni kita semua.

Pernah diceritakan bahawa seorang lelaki yang miskin, tinggal di pedalaman utara menangis kerana sedih dengan kehidupannya.

Dia melihat ke bumbung rumahnya, lalu dia menangis dan berdoa, "Ya Allah, aku sayu melihat atap rumah ini."

Kemudian dia berdiri, bersandar di pintu rumahnya melihat hujan membasahi bumi, maka dia turut menangis membasahi pipi dan berdoa, "Ya Allah, kawasan kami ini kerap dinaiki air hingga membantut usaha seharian kami."

Isterinya datang dan mengusap bahu suaminya, "Wahai suamiku, penduduk lain turut bersedih dengan situasi kawasan kita. Saya berdoa, agar setidaknya kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tiada yang lebih mengembirakan saya daripada melihat orang ramai tersenyum dengan kebaikan kita lakukan."

Maka dia mengusap pipi isterinya, lalu membuka selembar kertas bersama pensil. Dia tidak mempunyai komputer, radio dan sebagainya. Tetapi dia mempunyai kepakaran dalam menyusun strategi dan memanfaatkan sesuatu.

gambar hiasan


Malam itu, mereka berdua tidur dan tersenyum, kerana esok mereka akan bangkit dengan segar, bersujud pada yang Esa, dan memulakan misi.

"Rahman, ada apa datang ke mari?"

"Saya, mahu pinjam beberapa bahan untuk bertukang bang."

Pak Saleh tersenyum lalu membawa Rahman ke bilik stor, dan terkesimalah Rahman melihat peralatan di ruang tersebut. Mesin, aluminium, atap zink, semuanya lengkap.

"Pakai lah yang mana kamu rasa perlu, abang tak akan lupakan kebaikan yang kamu pernah lakukan pada kami dulu, sehingga kami berjaya sebegini."

"Saya mahu bantu orang kampung saya, sedih melihat keadaan rumah mereka."

Mereka berdua tersenyum, Pak Saleh gembira, Rahman sudah bersemangat seperti dahulu. Rahman merupakan golongan elit dan terpelajar. Ilmu yang dia ada sangatlah tinggi, tetapi pemalu dan pendiam orangnya. Sejak kematian ibunya, tiada yang lebih menyedihkan baginya. Maka dia pilih untuk tinggal di rumah usang ibunya. Isterinya Zulaikha setia bersamanya.

Hari itu, Rahman sudah berjaya membaiki surau kampungnya. Para penduduk terkedu apabila sistem audio surau berfungsi oleh azan daripada Rahman sendiri. Maghribnya, ramai penduduk berpusu-pusu ingin ke surau mendapatkan redha dan rahmat Ilahi.

Ada yang menangis, melihat surau bersih, cerah dengan cahaya lampu yang selama ini rosak tidak dibaiki. Ada juga yang dengki, namun Allah lebih mengetahui hati Rahman.

Imam masjid berterima kasih dengan Rahman, gembira kepakaran Rahman digunakan ke arah sesuatu yang lebih bermanfaat.

Ketika mengeteh bersama sahabat-sahabat di surau usai solat Isyak, Rahman menyeru beberapa orang sahabat untuk membantunya di esok hari bagi membaikpulih beberapa rumah orang kampung yang rosak. Mereka bersetuju.

Waktu semakin berlalu, dan ramai penduduk kampung gembira dengan keputusan yang memberansangkan, hasil usaha Rahman dan sahabat-sahabat. Mereka turut membaiki sistem sungai yang kerap menjadi punca utama banjir di kawasan tersebut. Sahabat Rahman, Irsyad yang memberikan idea untuk membaiki sistem perparitan mereka. Penduduk turut dinasihati agar tidak membuang sampah ke dalam sungai, kerana sungai tersebut bakal digunakan untuk tempat beriadah dan mengambil air wudhuk.

Hasil kumpulan wang dan derma yang serba sedikit daripada penduduk kampung, wang tersebut dapat digunakan untuk membayar Pak Saleh yang telah menyumbang banyak peralatan dan bahan-bahan. Walaupun Pak Saleh ikhlas memberikan peralatan tersebut, namun penduduk tetap berkeras untuk memberikan wang sebagai tanda terima kasih.

Penduduk kini dapat bergerak ke bandar, dan menjalankan pekerjaan dengan mudah kerana jalan sudah tidak dibasahi air banjir. Surau juga telah dinaiktaraf menjadi lebih cantik, dan para ilmuwan berkumpul di surau untuk membincangkan isu agama. Bas sekolah turut diminta agar membawa pelajar-pelajar di sini untuk menuntut ilmu ke sekolah.

Alhamdulillah, semuanya semakin indah dan selesa dengan izin Allah. Rahman mengusap jemari isterinya, tanda syukur kepada-Nya. Alangkah sedih umurnya tidak panjang, namun Allah memuliakannya dan memberkatinya, kerana masyarakat mendapat manfaat daripada apa yang diusahakan Rahman.

Wallahu alam, semoga kisah ini menjadi tauladan untuk saya dan anda semua supaya berusaha menjadi manusia yang berguna, kepada agama dan juga masyarakat.

Jika ada salah silap, mohon tegurlah saya. Semoga kita bertemu di dalam artikel saya akan datang.

"Kamu hidup di atas muka bumi ini terbahagi dua golongan.

Jadilah kamu golongan yang bermanfaat, kerana kamu tidak mahu menjadi golongan yang sebaliknya, iaitu yang membebankan."
 -petikan minda

Wallahu alam.